Laboratorium drogowe i najważniejsze zadania jakie wykonuje

Niezwykle ważna rola jaką odgrywają laboratoria drogowe w zakresie tworzenia nowych i udoskonalania już istniejących nawierzchni drogowych sprawia, że coraz więcej inwestorów stawia na renomowane miejsca, które pozwalają wykonać precyzyjne pomiary i analizy, dzięki którym materiały z których wykonane bądź będą wykonane drogi, zyskają określone walory, a także spełnią wymagania określone przez liczne normy i przepisy prawne.

Dobre laboratorium drogowe wykonuje cały szereg analiz, odgrywają istotną rolę w badaniach geotechnicznych gruntów, w których oceniana jest ich przydatność do zagęszczeń wielu innych. Wiele badań realizowanych w laboratoriach tego typu to przede wszystkim badania szorstkości nawierzchni, analizy walorów i właściwości poszczególnych materiałów i ich mieszanek, a także wiele innych ciekawych opcji.

Droglab jako wielospecjalistyczne drogowe laboratorium  zapewnia swoim klientom jakość i szeroki zakres badań idealnie dopasowanych do wymagających potrzeb rynku budowy nawierzchni drogowych. W laboratoriach drogowych grunt analizowany jest pod kątem wielu wskaźników, wśród których wyróżnić można ot chociażby te związane z domieszką piasku, różnoziarnistości czy współczynnika filtracji. Każde z nich może mieć kluczowe znaczenie.