Jakie warunki musi spełniać operator wózka widłowego?

 

Operator wózka widłowego to osoba, do obowiązków której należy obsługa urządzenia oraz konserwacja i naprawa wózków widłowych. www.Lemarpol.eu oraz wielu innych renomowanych sprzedawców oferuje specjalistyczne usługi związane z konserwacją i serwisowaniem, więc możemy w ten sposób odciążyć naszych pracowników, którzy do obsługi i wszelkich prac konserwacyjnych przy wózkach widłowych muszą spełniać szereg warunków oraz posiadać określone normami prawa umiejętności:

 

 

 1. Pracownik musi być pełnoletni.
 2. Posiada
 3. aktualne badania lekarskie, które przeszedł pozytywnie i nie występują żadne przeciwwskazania do wykonywania pracy operatora wózków widłowych
 4. Musi posiadać dokument stwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, na przykład imienne zezwolenie wystawione przez pracodawcę, obowiązujące na terenie danego zakładu pracy.
 5. Operatorzy wózków widłowych z napędem LPG muszą posiadać dodatkowe uprawnienia, bez których obsługa i naprawa wózków widłowych nie będzie możliwa.
 6. Praca operatora jest pracą fizyczną, być może nie wymusza ona użycia siły mięśni, jednak częściej na takich stanowiskach pracują mężczyźni, pomimo, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby i kobiety były operatorami wózków widłowych.
 7. Do obowiązków operatora należą:
  1. Załadunek i rozładunek materiałów,
  2. Naprawa wózków widłowych,
  3. Transport załadunku,
  4. Przechowywanie dziennika konserwacji.