Oltarz.pl korzysta z plików cookies aby działać poprawnie.
Korzystajšc z zasobów strony, wyrażasz zgodę na to aby pliki cookie były przechowywane lokalnie. Jezeli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przegladarki. Dodatkowe informacje znajdziesz pod adresem: wszystkoociasteczkach.pl

Co każdy o Mszale wiedzieć powinien

Mszał Rzymski to księga liturgiczna zawierająca teksty stałe i zmienne Mszy św. oraz sposób jej odprawiania. Tak, w największym skrócie, możemy zdefiniować Mszał.

I. Mszał i jego układ

Ramowy układ Mszału jest następujący:
Część I: Poszczególne okresy roku kościelnego;
Cześć II: Części stałe Mszy św.;
Część III: Msze św. o świętych (wspomnienia);
Część IV: Msze św. wspólne, wotywne, za zmarłych i inne.

Części stałe, (czyli te, które podczas każdej Mszy św., są takie same np. Obrzędy Komunii) wyróżniamy za pomocą listków, natomiast części zmienne, (czyli takie, które się zmieniają np. kolekta) są zaznaczone zakładką. Ważne jest, aby zapamiętać ten podział, gdyż będziemy się nim posługiwać cały czas. Należy jeszcze wiedzieć, że w Mszale czarnym drukiem jest napisany tekst, który kapłan ma czytać, natomiast drukiem czerwonym opisane są wszelkie czynności, zarówno asysty liturgicznej jak i kapłana (np. skłony, złożenie rąk) Mszał przewracamy lewą ręką, chwytając za górną część kartki.

II. Historia Mszału

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie było żadnych ksiąg liturgicznych, oprócz tekstów Pisma św. Jednakże przybywało modlitw, a dodatkowo oprócz Najświętszej Ofiary dochodziły nowe obrzędy, więc zaczęto różne teksty liturgiczne zbierać w całość i tak powstawały „pramszały”. Bardzo trudno jest jednak określić dokładny czas, kiedy Mszał wszedł w życie. Wiadomo, że podczas prześladowań chrześcijan (Neron 64-68r *., Domicjan 81-96r. *, prześladowania w Bitynii i Poncie 111-112r., Marek Aureliusz 161-180r. * , prześladowanie w Lugdunum 177r.) jakieś księgi liturgiczne istniały, bo chrześcijanie nie chcieli ich oddać (np. Marek Licyniusz w 304r.) Najstarszy znany nam Mszał, pochodzi z czasów pontyfikatu papieża Leona IV (IX w.) Jednak do Soboru Trydenckiego (1545-63) w Kościele nie było jednolitych Mszałów ustanowionych przez Stolicę Apostolską. Taki jednolity dla całego Kościoła Mszał, pojawił się 14.VII.1570 r. po reformie papieża Piusa V. Mszał Rzymski, którego dzisiaj używamy został ułożony na polecenie Soboru Watykańskiego II i obowiązuje od 30.XI.1969r. W soborowej Konstytucji o Liturgii możemy tak przeczytać o księgach liturgicznych: „Należy jak najszybciej poprawić księgi liturgiczne przy pomocy znawców i z uwzględnieniem wypowiedzi biskupów z różnych stron świata.” (KL 25), a także: „Podczas poprawiania ksiąg liturgicznych należy pilnie czuwać, aby rubryki przewidywały także udział wiernych.” (KL 31). Natomiast bezpośrednio o Mszale traktuje punkt 58: „Należy ułożyć nowy obrzęd koncelebrowania i umieścić go w Pontyfikalne oraz Mszale Rzymskim” (KL 58).

Nowy Mszał różni się od poprzednich następującymi sprawami:
- wprowadzenie języków narodowych do liturgii,
- trzy nowe modlitwy eucharystyczne,
- powiększenie liczby prefacji,
- uproszczony ryt ofiarczniczy,
- wprowadzenie aktu pokuty, homilii i modlitwy wiernych jako stałych części Mszy św.

Maciej Lekowski

Podobne artykuly

Copyright © 2006 - 2011 Oltarz.pl | o stronie | reklama | kontakt | do góry