Dotacje na mieszkania socjalne i komunalne 2017.

Z końcem czerwca zakończył się nabór wniosków, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu finansowego wsparcia dla budownictwa komunalnego i socjalnego. Jak informuje BGK na podstawie selekcji aż 88 wniosków otrzyma bezzwrotne dotacje na łączną kwotę 90 mln zł. Dzięki temu wsparciu powstanie 1622 nowych lokali.

Założeniem rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa komunalnego i socjalnego jest wsparcie dla najuboższych poprzez zwiększenie ilości i dostępności lokali komunalnych, mieszkań socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych.