Czy budowa ogrodzenia wymaga zgłoszenia i pozwolenia na budowę?

Przy budowie ogrodzenia do wysokości 2,2 m nie jest wymagane pozwolenie na budowę, ani też zgłoszenie tego faktu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Pozwolenie na budowę będzie jednak konieczne, kiedy budowane ogrodzenie będzie przekraczać wysokość powyżej 2,2 m lub w całości lub tylko częściowo będzie pełnić funkcję muru oporowego. W zgłoszeniu takim powinny znajdować się informacje, jakiego rodzaju ogrodzenie będziemy budować, zakres i termin rozpoczęcia robót, oświadczenie o prawie do nieruchomości, oraz szkic planowego ogrodzenia.